Praznici i Običaji

Praznici-Tu spadaju verski praznici Božić i Uskrs, kao Krsna Slava.
Šta se sve nekada u staro doba spremalo, šta se sprema sada.
Potražite recepte koji će vas podsetiti na detinjstvo ili vratiti u neke prošle dane.



Božić




Vojvodjanska Česnica-Slatka Česnica




Badnje Veče





Uskrs